फोटो गैलरी

श्रावस्ती महोत्सव 2019 – पंचम दिवस
श्रावस्ती महोत्सव 2019 – चतुर्थ दिवस
श्रावस्ती महोत्सव 2019 – तृतीय दिवस
श्रावस्ती महोत्सव 2019 – द्वितीय दिवस
श्रावस्ती महोत्सव 2019 – प्रथम दिवस
श्रावस्ती महोत्सव 2018 – तृतीय दिवस
श्रावस्ती महोत्सव 2018 – द्वितीय दिवस
श्रावस्ती महोत्सव 2018 – प्रथम दिवस
नेशनल वोटर्स डे – 2018
पर्यटक स्थल