Shree Om Prakash Arya, IAS

DM SHRAVASTI

collectorate Bhinga, Shravsti

Email : dmshr[at]nic[dot]in
Designation : District Magistrate
Phone : 9454417038
Fax No. : 05250-222288