Close

Mr. Ishan Pratap Singh ,IAS

CDO Shravasti

Vikas Bhawan Bhinga Shravasti

Email : drda-shr[at]nic[dot]in
Designation : CDO
Phone : 9454464850